Notář Domažlice Mgr. Milan Platzer

Notář Domažlice Mgr. Milan Platzer

Msgre.B.Staška 62
344 01 Domažlice

Informace o kanceláři Notář Domažlice Mgr. Milan Platzer

Notář Vám poskytne tyto služby:

Převody nemovitostí

Notářské úschovy

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Ověřování a osvědčování notářem

Obchodní společnosti

Družstva a společenství vlastníků jednotek

Dědictví

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Komora: Notářská komora v Plzni

 

E-mail: notarplatzer@cbox.cz

 

Mobil: 602414584

 

Fax: 379725708

 

Datová schránka: hxacbdd

Kde nás najdete?

Zobrazit